St. Martin de Porres School in Port Shepstone

In Port Shepstone, aan de oostkust van Zuid Afrika, 120 kilometer onder Durban, staat een klooster dat wordt gerund door een Poolse nonnencongregatie. De St. Martin de Porres School is onderdeel van dit klooster. Het is een normale basisschool, maar dan speciaal ingericht onderwijs aan dove kinderen tot 17 jaar. Na de basis opleiding wordt gekeken naar doorstroommogelijkheden voor het aanleren van een vak. Helaas is dit veelal afhankelijk van sponsoring, omdat de ouders vaak niet of te weinig draagkrachtig zijn. De school biedt kinderen waarvan de ouders te ver weg wonen bovendien de mogelijkheid om er tijdelijk te wonen.

Op deze school organiseert Marijke van de Veerdonk sinds enkele jaren het project ‘Gambo computers at school’ (www.gambocomputersatschool.com) waarin afgeschreven computers uit Nederland een nieuwe bestemming krijgen als lescomputer in Zuid Afrika.

Vanaf eind 2011 kan op deze computers ook het lesprogramma van de cursus Ambachtelijk IJsbereider worden gevolgd. Het gaat hierbij om de officiële branche-erkende opleiding van het IJscentrum: Hét kenniscentrum voor de ambachtelijke ijsbereiding in Nederland. In de afgelopen maanden is al het opleidingsmateriaal vertaald in het Engels en omgezet naar een hypermoderne digitale leeromgeving. De opleiding wordt straks ook afgesloten met het officiële SHV-examen,(Stichting Vakopleiding Horeca) afgenomen door Joep Biemans zelf.

In de afgelopen maanden is binnen de muren van de school al een prachtige ijsbereidingskeuken voorbereid. Deze ruimte van 70 m² is inmiddels voorzien van tegels, stroom en water aan- en afvoer. In Nederland staat een zeecontainer klaar die steeds verder gevuld raakt met (ijs)machines en inventaris, zoals weegschalen en vitrines. Alle benodigdheden, van het grootste tot het kleinste onderdeel, worden binnenkort verscheept naar Port Shepstone.

Jacques Vos, directeur van Het IJscentrum (www.ijscentrum.nl) is eind oktober 2011 naar Zuid Afrika gegaan om de ijsbereidingskeuken in te richten en volledig gebruiksklaar te maken. Tevens ging hij daar in een train-de-trainer programma een leraar/tolk en de eerste twee studenten opleiden. De bedoeling is dat deze drie pioniers hun kennis vervolgens als gediplomeerd trainer weer verder gaan delen.
Omdat in Zuid Afrika de ambachtelijke ijssector nog onderontwikkeld is, zijn er volop commerciële mogelijkheden voor de verkoop van ijs aanwezig. De opleiding in Zuid Afrika wordt bovendien een officiële dependance van Het IJscentrum.